β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Cheesecake Factory

60 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
41.4 мл (69%)
Всего аромата
18.6 мл (31%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.4
2.49
4
Пропиленгликоль (PG)
3
3.11
5
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание