β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
48 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
36.48 мл (76%)
Всего аромата
11.52 мл (24%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.44
1.49
3
Пропиленгликоль (PG)
1.44
1.49
3
Глицерин (VG)
33.6
42.37
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание