β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Daiquiri Pinkfresh

100 мл
Крепость
20 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
85 мл (85%)
Всего аромата
15 мл (15%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
55
57
55
Глицерин (VG)
30
37.83
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание