β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Waterstraw

200 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
170 мл (85%)
Всего аромата
30 мл (15%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% PG
8.33
8.64
4.17
Пропиленгликоль (PG)
1.67
1.73
0.83
Глицерин (VG)
160
201.76
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание