β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Watermelon Lychee

1000 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
860 мл (86%)
Всего аромата
140 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
30
34.46
3
Пропиленгликоль (PG)
145
150.26
14.5
Глицерин (VG)
685
863.79
68.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание