β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Salamandra

48 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
36.72 мл (76.5%)
Всего аромата
11.28 мл (23.5%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.44
1.49
3
Пропиленгликоль (PG)
1.68
1.74
3.5
Глицерин (VG)
33.6
42.37
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание