β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Black Turkerry

47 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
39.48 мл (84%)
Всего аромата
7.52 мл (16%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.41
1.46
3
Пропиленгликоль (PG)
5.17
5.36
11
Глицерин (VG)
32.9
41.49
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание