β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lola Clone🍓🍌🍬

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
80/20
Всего основы
26.4 мл (88%)
Всего аромата
3.6 мл (12%)
Настой
21 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
19.5
20.21
65
Глицерин (VG)
6
7.57
20
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание