β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

DON JUAN RESERVE

300 мл
Крепость
4.5 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
256.5 мл (85.5%)
Всего аромата
43.5 мл (14.5%)
Настой
30 дней
grade5group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
13.5
13.99
4.5
Пропиленгликоль (PG)
153
158.55
51
Глицерин (VG)
90
113.49
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание