β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tic Tac De Berga

15 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
13.35 мл (89%)
Всего аромата
1.65 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.45
0.47
3
Пропиленгликоль (PG)
0.9
0.93
6
Глицерин (VG)
12
15.13
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание