β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Pineapple

30 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
22.65 мл (75.5%)
Всего аромата
7.35 мл (24.5%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4.5
4.66
15
Пропиленгликоль (PG)
3.15
3.26
10.5
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание