β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Yummy Lychee

58 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
52.2 мл (90%)
Всего аромата
5.8 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 300 мг
100% PG
0.58
0.6
1
Пропиленгликоль (PG)
5.22
5.41
9
Глицерин (VG)
46.4
58.51
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание