β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tropical Candy

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
43 мл (86%)
Всего аромата
7 мл (14%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 300 мг
100% PG
0.5
0.52
1
Пропиленгликоль (PG)
5
5.18
10
Глицерин (VG)
37.5
47.29
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание