β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
38 мл (76%)
Всего аромата
12 мл (24%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1
1.04
2
Пропиленгликоль (PG)
7
7.25
14
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание