β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
30 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.7 мл (89%)
Всего аромата
3.3 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 120 мг
100% VG
7.5
9.46
25
Пропиленгликоль (PG)
5.7
5.91
19
Глицерин (VG)
13.5
17.02
45
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание