β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Banana Sweet

300 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
267 мл (89%)
Всего аромата
33 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
9
9.33
3
Пропиленгликоль (PG)
108
111.92
36
Глицерин (VG)
150
189.15
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание