β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sainthappy's Tinkie

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
48 мл (96%)
Всего аромата
2 мл (4%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
4.17
4.32
8.33
Пропиленгликоль (PG)
8.83
9.15
17.67
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание