β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Butterscotch Pie

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
45.5 мл (91%)
Всего аромата
4.5 мл (9%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
4.17
4.32
8.33
Пропиленгликоль (PG)
6.33
6.56
12.67
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание