β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemon Cookie (simple)

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
47 мл (94%)
Всего аромата
3 мл (6%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
3
Пропиленгликоль (PG)
10.5
10.88
21
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание