β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Creamy Bro's

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
45 мл (90%)
Всего аромата
5 мл (10%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
4.17
4.32
8.33
Пропиленгликоль (PG)
5.83
6.05
11.67
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание