β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
2.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.8 мл (86%)
Всего аромата
4.2 мл (14%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.75
0.78
2.5
Пропиленгликоль (PG)
4.05
4.2
13.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание