β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Ferro Mix Double Apple/Watermelon/Kiwi

15 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
12.9 мл (86%)
Всего аромата
2.1 мл (14%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
6
Пропиленгликоль (PG)
4.5
4.66
30
Глицерин (VG)
7.5
9.46
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание