β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Boba Clone

110 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
94.6 мл (86%)
Всего аромата
15.4 мл (14%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
6.6
8.32
6
Пропиленгликоль (PG)
6.6
6.84
6
Глицерин (VG)
81.4
102.65
74
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание