β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Heisen Mary Jane Berg

30 мл
Крепость
7.5 мг
PG/VG
0/100
Всего основы
2.25 мл (7.5%)
Всего аромата
27.75 мл (92.5%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
2.25
2.84
7.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание