β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Doodelicious Donut

60 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
48 мл (80%)
Всего аромата
12 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% PG
2.5
2.59
4.17
Пропиленгликоль (PG)
3.5
3.63
5.83
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание