β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Blueberry

100 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
15/85
Всего основы
93.75 мл (93.75%)
Всего аромата
6.25 мл (6.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
1.5
Пропиленгликоль (PG)
7.25
7.51
7.25
Глицерин (VG)
85
107.18
85
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание