β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Blueberry

80 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
75 мл (93.75%)
Всего аромата
5 мл (6.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.2
1.24
1.5
Пропиленгликоль (PG)
33.8
35.03
42.25
Глицерин (VG)
40
50.44
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание