β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bubble Gum &apple

60 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.8 мл (88%)
Всего аромата
7.2 мл (12%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
18
18.65
30
Глицерин (VG)
34.8
43.88
58
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание