β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

ARS LIQUID

10 мл
Крепость
0.3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8.2 мл (82%)
Всего аромата
1.8 мл (18%)
Настой
4 дня
grade5group2
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 3 мг
100% PG
1
1.04
10
Пропиленгликоль (PG)
2.2
2.28
22
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание