β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mint Condition

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.2 мл (84%)
Всего аромата
4.8 мл (16%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
3.3
3.42
11
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание