β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Bliss

5 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
4.1 мл (82%)
Всего аромата
0.9 мл (18%)
grade4group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% VG
0.21
0.26
4.17
Пропиленгликоль (PG)
0.35
0.36
7
Глицерин (VG)
3.54
4.47
70.83
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание