β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
47.5 мл (95%)
Всего аромата
2.5 мл (5%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
1.39
1.44
2.78
Пропиленгликоль (PG)
11.11
11.51
22.22
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание