β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
94 мл (94%)
Всего аромата
6 мл (6%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
2.78
2.88
2.78
Пропиленгликоль (PG)
31.22
32.36
31.22
Глицерин (VG)
60
75.66
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание