β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fudge Browny

100 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
97.25 мл (97.25%)
Всего аромата
2.75 мл (2.75%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
4.17
4.32
4.17
Пропиленгликоль (PG)
33.08
34.28
33.08
Глицерин (VG)
60
75.66
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание