β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fudge Browny

50 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
48.63 мл (97.25%)
Всего аромата
1.38 мл (2.75%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
2.78
2.88
5.56
Пропиленгликоль (PG)
15.85
16.42
31.69
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание