β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
47.13 мл (94.25%)
Всего аромата
2.88 мл (5.75%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
2.08
2.16
4.17
Пропиленгликоль (PG)
10.04
10.41
20.08
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание