β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
28.58 мл (95.25%)
Всего аромата
1.43 мл (4.75%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
1.67
1.73
5.56
Пропиленгликоль (PG)
5.91
6.12
19.69
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание