β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
90.67 мл (90.67%)
Всего аромата
9.33 мл (9.33%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
20.67
21.42
20.67
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание