β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mother Milk وليد عيد

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
22.58 мл (75.25%)
Всего аромата
7.43 мл (24.75%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
0.68
0.7
2.25
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание