β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Butterscotch Or Peacan Cream( Whichever)

30 мл
Крепость
8 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27.6 мл (92%)
Всего аромата
2.4 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.4
2.49
8
Пропиленгликоль (PG)
4.2
4.35
14
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание