β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

I Fucked A Lemonade Stand And I Liked It

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.33 мл (87.75%)
Всего аромата
3.68 мл (12.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
4.43
4.59
14.75
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание