β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

I Fucked A Lemonade Stand And I Liked It

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.65 мл (87.75%)
Всего аромата
7.35 мл (12.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
8.85
9.17
14.75
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание