β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Watermelon Ice

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27.39 мл (91.3%)
Всего аромата
2.61 мл (8.7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
6.39
6.62
21.3
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание