β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

BMS LIQUID

10 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8.8 мл (88%)
Всего аромата
1.2 мл (12%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.8
3.94
38
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание