β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Apple Strawberry

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
8.8 мл (88%)
Всего аромата
1.2 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
5.5
5.7
55
Глицерин (VG)
3
3.78
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание