β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry And Menthol

15 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
14.03 мл (93.5%)
Всего аромата
0.98 мл (6.5%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.53
3.65
23.5
Глицерин (VG)
10.5
13.24
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание