β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
300 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
264.6 мл (88.2%)
Всего аромата
35.4 мл (11.8%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
114.6
118.76
38.2
Глицерин (VG)
150
189.15
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание