β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Black Currant Cool

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.85 мл (89.5%)
Всего аромата
3.15 мл (10.5%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 24 мг
30% PG / 70% VG
3.75
4.48
12.5
Пропиленгликоль (PG)
4.72
4.9
15.75
Глицерин (VG)
18.38
23.17
61.25
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание