β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
41.5 мл (83%)
Всего аромата
8.5 мл (17%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1
1.04
2
Пропиленгликоль (PG)
5.5
5.7
11
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание