β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Baanacream

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
7.9 мл (79%)
Всего аромата
2.1 мл (21%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
2.9
3.01
29
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание