β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

NesQuik Strawberry Milk

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.05 мл (83.5%)
Всего аромата
4.95 мл (16.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionCan SnV
g_translate
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
4.05
4.2
13.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание