β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Yogurt - SnV

110 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
94.6 мл (86%)
Всего аромата
15.4 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
17.6
18.24
16
Глицерин (VG)
77
97.1
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание