β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
55.5 мл (92.5%)
Всего аромата
4.5 мл (7.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
85% PG / 15% VG
3.6
3.85
6
Пропиленгликоль (PG)
10.44
10.82
17.4
Глицерин (VG)
41.46
52.28
69.1
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание