β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Tea

10 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8 мл (80%)
Всего аромата
2 мл (20%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3
3.11
30
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание