β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
10 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
8.72 мл (87.2%)
Всего аромата
1.28 мл (12.8%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.1
0.1
1
Пропиленгликоль (PG)
2.12
2.2
21.2
Глицерин (VG)
6.5
8.2
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание